Foredrag om demens, dansk og engelsk korrekturlæsning

Powerful Word er en enkeltmandsvirksomhed

Virksomheden består af 2 dele

  1. Foredrag om demens/sparring/kreativ produktion:
    Words2Life.dk, (Facebook)
  2. Dansk og engelsk korrekturlæsning (/oversættelse):
    MindTheWords.dk, (Facebook)

Powerful Word ejes af Thomas Jensen. Thomas er tekstforfatter, korrekturlæser, sangskriver, foredragsholder og potentiel sparringspartner for alle, der kunne have interesse for hans evner. Hvad angår korrekturlæsning og andet sprogarbejde leder og administrerer Thomas ligeledes et netværk af grundige og professionelle korrekturlæsere (og oversættere) fra ind- og udland.

Thomas er glad for at lege med sproget, men er samtidig meget nysgerrig på de mere bløde emner i tilværelsen. Hans primære erfaringsområder er demens, børn med handicap, stress, psykisk sygdom og generel krisehåndtering. Indenfor disse emner har han nogle erfaringer, synspunkter og budskaber, som det ligger ham meget på sinde at formidle – alt sammen ud fra en holistisk og naturlig tilgang. Hele visionen i Powerful Word er derfor også at kombinere de to egenskaber – altså kreativiteten og den særlige sproglige fornemmelse på den ene side koblet med interessen for – og indsigten i – livets lidt større spørgsmål på den anden.

Thomas’ vigtigste ønske og ambition er, at alle Powerful Words aktiviteter uden undtagelse skal bidrage med ord og handlinger, der er til glæde og gavn for verden.